A Mámoa das Lameiras

O incendio sufrido o pasado mes de agosto en Moreiras, deixou ó descuberto un importante vestixio do pasado, unha mámoa de grandes dimensións, datada no terceiro milenio a.C. Esta construcción calcolítica, descuberta anos atrás por David e Pablo Sabucedo, serviu para dar visibilidade a Asociación de Amigos do Patrimonio de Toén.

A asociación Amigos do Patrimonio de Toén compartirá os espazos da Casa da Cultura

A Asociación de Veciños de Moreiras e a Asociación Amigos do Patrimonio de Toén chegaron a un acordo mediante o cal a primeira compartirá o uso do salón de actos coa segunda, mentres que esta fará copartícipe á Asociación de Veciños en todas aquelas actividades que desenvolva en Moreiras

BIBLIOTECA

A biblioteca

Durante os útimos anos, a biblioteca da Casa da Cultura experimentou un importante cambio que a día de hoxe vese reflectido tanto no espazo adicado á mesma, como na cantidade e calidade dos libros e no número de usuarios.

La Reina Descalza

Calendario verán 2021

A biblioteca permanecerá pechada desde o día un de agosto ata o día 2 de setembro. Como sempre, lembramos a todos os usuarios que teñen  prestamos a punto de vencer, que poden renovalos antes da data de peche.

Do Beato Rudesindo Sabucedo

O primeiro premio de Relato Curto de Moreiras foi para Jonathan Da Silva Vecino e a súa obres «Do Beato Rudesindo Sabucedo» ambientado no noso concello na postguerra.

Unha persoa namorada

Presentámosvos o relato que recibiu o segundo premio do primeiro premio de Relatos Curtos de Moreiras, a sía autora é Eva Castro Outeiriño.

ACTIVIDADES

A miña aldea

Valentín Lamas Carvajal tivo unha estreita relación con Moreiras, o poema «A miña aldea» da fe diso.

Toén na «Expo» de Barcelona, 1929

Reproduzo este artigo de David Simón, por o interés que ten para o noso pobo.

Igrexa de San Pedro de Moreiras

Construída no século XVIII, a Igrexa de San Pedro de Moreiras destaca pola súa fachada de traza renacentista.

COMUNIDADE DE MONTES

Balsa das Lameiras

Nova balsa de auga

Co financiamento da Consellería de Medio Rural, a Comunidade de Montes habilitou unha nova balsa de auga na zona das Lameiras, ó carón da que xa existía. Esta nova balsa, de algo máis de cen mil litros de capacidade, tenta cubrir parte das necesidades de auga que se manifestan cada vez que o lume ataca os nosos montes.

Boca de Rego

Patrimonio paraliza o proxecto de instalación de bocas de rego.

A proposta de instalación de bocas de rego presentada pola Comunidade de Montes o pasado mes de novembro no Concello de Toén, foi rexeitada por Patrimonio amparándose no plan de protección que afecta ó casco vello de Moreiras.

SUSTENTABILIDADE

Compostaxe – I

A compostaxe é unha técnica que imita á natureza para transformar -de forma máis acelerada- todo tipo de restos orgánicos.

Por qué é tan importante reciclar?

Lixo nos nosos océanos, ríos cheos de desperdicios, cidades co aire é irrespirable?

Qué é e sobre que trata a sustentabilidade.

A sustentabilidade e o desenvolvemento sustentable son dous termos que soan cada vez con máis frecuencia.

Comer si, tirar non.

Un terzo dos alimentos que se producen no mundo anualmente para o consumo humano acaban desperdiciados.