A asociación Amigos do Patrimonio de Toén compartirá os espazos da Casa da Cultura

26 diciembre, 2020

A Asociación de Veciños de Moreiras  e a Asociación Amigos do Patrimonio de Toén chegaron a un acordo mediante o cal a primeira compartirá o uso do salón de actos coa segunda, mentres que esta fará copartícipe  á Asociación de Veciños de todas aquelas actividades que desenvolva en Moreiras ou estén relacionadas co noso pobo.

Este acordo ven a refrendar a noso compromiso co asociacionismo e a recuperación do noso patrimonio.