Asemblea Extraordinaria de Comuneiros

A Comunidade de Montes en Man Común de Moreiras-Trelle vén de convocar unha Asemblea Xeral Extraordinaria para o día un de xuño, na que se debatira a cesión de os terreos do psiquiátrico a Aspanas.

Tratándose dun tema tan importante como é este,  a xunta de  directiva da comunidade fai un chamamento a participación de todos os comuneiros de Moreiras e Trelle.

A asemblea celebrarase na Casa de Cultura de Moreiras  as 17:00 horas en primeira convocatoria –  si se alcanza a participación necesaria-, ou as 19:00 horas  en caso contrario sempre e cando asista máis dun 25% dos comuneiros.

Igrexa de San Pedro de Moreiras

Construída no século XVIII,  destaca pola súa fachada de traza renacentista rematada por dúas torres desiguais unidas por unha balaustrada.

“Toda a andaina é unha gozada”

Os andaríns buscamos camiños axeitados, non cortalumes nen asfalto, queremos bosques autóctonos e gústanos comer ben.

A miña aldea

Parece ser que  Valentín Lamas Carvajal tiña dous amigos moi queridos en Moreiras, o abade don Ángel Varela e o mestre Freire , dous amigos aos que visitaba con frecuencia.

“Cando xogas con un concepto como é a solidariedade, as posibilidades de éxito son grandes”

Entrevista con Juan Canal, impulsor primeiro do proxecto Toén Solidario.

© Asociación de Veciños de Moreiras
Bretema Digital Studio - Diseño Web
Brétema Digital Studio