Asociación de Veciños de Moreiras
Asociación de Veciños de Moreiras
Asociación de Veciños de Moreiras
Asociación de Veciños de Moreiras

A Comunidade de Montes en Man Común de Moreiras-Trelle vén de convocar unha Asemblea Xeral Extraordinaria para o día un de xuño, na que se debatira a cesión de os terreos do psiquiátrico a Aspanas.

Tratándose dun tema tan importante como é este,  a xunta de  directiva da comunidade fai un chamamento a participación de todos os comuneiros de Moreiras e Trelle.

A asemblea celebrarase na Casa de Cultura de Moreiras  as 17:00 horas en primeira convocatoria –  si se alcanza a participación necesaria-, ou as 19:00 horas  en caso contrario sempre e cando asista máis dun 25% dos comuneiros.

Contactar por e-mail Conta da Asociación de Veciños de Moreiras en Facebook Conta da Asociación de Veciños de Moreiras en Twitter Seguir por rss