Aviso Legal

Este Aviso Legal ten o obxectivo de informarche dos teus dereitos e obrigacións como usuario deste sitio web. Aquí atoparás toda a información que necesitas sobre este sitio web, a súa actividade, os datos persoais que solicita e a súa finalidade, así como as normas de uso que regulan o uso desta web.

No momento en que accedas a este sitio web https://moreiras.org, ou a calquera dos subdominios asociados (bliblioteca.moreitas.org, andaina.moreiras.org, xestions.moreiras.org) asumes a condición de usuario, polo que o contido deste Aviso Legal aféctache directamente. Por iso, é importante que o leas para disipar calquera dúbida que poidas ter e ter coñecemento de causa sobre as condicións que estás a aceptar.

Para empezar, debes saber que este sitio web cumpre coas normativas vixentes en materia de protección de datos, co obxectivo de achegarche as garantías, a seguridade e a transparencia que, como usuario correspóndenche, á hora de utilizar esta web.

O RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas) que é a nova normativa da Unión Europea que unifica a regulación do tratamento dos datos persoais nos distintos países da UE.

A LOPD (Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, o Regulamento de desenvolvemento da LOPD) que regula o tratamento dos datos persoais e as obrigacións que debemos asumir os responsables dunha web ou un blog á hora de xestionar esta información.

A LSSI (Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico) que regula as transaccións económicas mediante medios electrónicos, como é o caso deste sitio web.

Datos de identificación

O responsable e titular deste sitio web é a Asociación de Veciños de Moreiras (En diante AVM)

Nome: Asociación de Veciños de Moreiras
CIF: G32030355
Domicilio Social: Alcantre s/n Moreiras :: 32920 Toén – OURENSE
Actividade do sitio web: Prestación de información relacionada coa Asociación de Veciños e San Pedro de Moreiras.
Correo electrónico: asociacion@moreiras.org
Os datos que nos facilites co teu consentimento, e de acordo ao uso establecido na nosa Política de Privacidade, serán incorporados a un ficheiro automatizado debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, no que o responsable do devandito ficheiro é: a AVM. Isto quere dicir que os teus datos están seguros, de acordo ao que establece a lei.

Normas de acceso ao sitio web

Como usuario da nosa web, tamén tes unha serie de obrigacións:

Non poderás utilizar este sitio web para a realización de actividades contrarias ás leis, á moral, á orde pública e, en xeral, a facer un uso conforme ás condicións establecidas no presente Aviso Legal.

Non poderás realizar actividades publicitarias ou de explotación comercial remitindo mensaxes que utilicen unha identidade falsa.

Ti serás o único responsable da veracidade e exactitude dos contidos que introduzas nesta web e dos datos persoais que nos facilites coas finalidades previstas na nosa Política de Privacidade.

Tamén serás o único responsable da realización de calquera tipo de actuación ilícita, lesiva de dereitos, nociva e/ou prexudicial nos sitios de terceiros aos que che podamos derivar desde este sitio web para o desenvolvemento da nosa actividade.

Como responsable do sitio web, a AVM poderá interromper o servizo da páxina que estea a ser utilizado polo usuario e resolver de modo inmediato a relación se detecta un uso da web ou de calquera dos servizos que na mesmo ofértanse que poida considerarse contrario ao expresado no presente Aviso Legal.

Propiedade intelectual e industrial

A totalidade deste sitio web (texto, imaxes, marcas, gráficos, logotipos, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos) atópase protexida polas leis vixente sobre Propiedade Intelectual e Industrial, quedando prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para uso persoal e privado.

Como titular deste sitio web, a AVM non garante que os contidos sexan precisos ou libres de erro ou que o libre uso dos mesmos por parte dos usuarios non infrinxa os dereitos de terceiras partes. O bo ou mal uso desta páxina e dos seus contidos é responsabilidade do usuario.

Así mesmo, queda prohibida a reprodución, retransmisión, copia, cesión ou redifusión, total ou parcial, da información contida na páxina, calquera que fose a súa finalidade e o medio utilizado para iso, sen autorización previa da AVM.

Ligazóns ou links

Este sitio web pode incluír ligazóns ou links a sitios de terceiros. As páxinas pertencentes a estes terceiros non foron revisadas nin son obxecto de controis pola nosa banda, polo que a AVM non poderá ser considerado responsable dos contidos destes sitios web, nin das medidas que se adopten relativas á súa privacidade ou ao tratamento dos seus datos de carácter persoal ou outros que puidesen derivarse.

Por todo iso, recomendámosche a lectura detida das condicións de uso, política de privacidade, avisos legais e/ou similares destes sitios.

Limitación de responsabilidade

En exercicio do seu dereito como titular desta web, informámosche de que a AVM non se fai responsable en ningún caso do seguinte:

A calidade do servizo, a velocidade de acceso, o correcto funcionamento nin a dispoñibilidade nin continuidade de funcionamento da páxina.

A existencia de virus, malware, programas maliciosos ou daniños nos contidos.

O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal.

A falta de licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios neste sitio web.

Dos danos que puidesen provir do uso ilegal ou indebido deste blog.

Política de privacidade e protección de datos

Este sitio web cumpre coa normativa vixente en materia de protección de datos, o que implica que, como usuario, deberás dar o teu consentimento expreso antes de facilitarnos datos persoais a través dos diferentes formularios postos a disposición nas seccións da nosa páxina.

Para iso, en aras da transparencia e o exercicio do teu dereito, o noso deber é informarche sobre os datos persoais que solicitamos, almacenamos e tratamos e con que finalidades, tendo en calquera momento a posibilidade de revogar libremente o teu consentimento.

Toda esta información poderala atopar na nosa Política de privacidade e tratamento de datos.

Política de cookies

O noso sitio web usa cookies propias e de terceiros co obxectivo de proporcionarche a mellor experiencia de usuario e desenvolver a nosa actividade. Ao acceder a el recibirás unha mensaxe para que poidas aceptalas ou desestimar o uso destas cookies que, nalgún caso, afectarán á túa experiencia de usuario.

Lexislación aplicable e xurisdición competente

O presente Aviso Legal atópase sometido á lexislación española vixente.

En caso necesario, ante calquera tipo de controversia de carácter legal, a AVM e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro, someteranse aos Xulgados e Tribunais de Ourense para resolver calquera controversia que puidese derivarse.

No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, a AVM e o usuario someteranse, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais de Ourense (España).

Se tes calquera dúbida sobre este Aviso Legal, podes enviarnos un correo electrónico a asociacio@moreiras.org

Igrexa de San Pedro de Moreiras

Construída no século XVIII,  destaca pola súa fachada de traza renacentista rematada por dúas torres desiguais unidas por unha balaustrada.

“Toda a andaina é unha gozada”

Os andaríns buscamos camiños axeitados, non cortalumes nen asfalto, queremos bosques autóctonos e gústanos comer ben.

A miña aldea

Parece ser que  Valentín Lamas Carvajal tiña dous amigos moi queridos en Moreiras, o abade don Ángel Varela e o mestre Freire , dous amigos aos que visitaba con frecuencia.

“Cando xogas con un concepto como é a solidariedade, as posibilidades de éxito son grandes”

Entrevista con Juan Canal, impulsor primeiro do proxecto Toén Solidario.

© Asociación de Veciños de Moreiras
Bretema Digital Studio - Diseño Web
Brétema Digital Studio