Nova balsa de auga

Co financiamento da Consellería de Medio Rural, a Comunidade de Montes habilitou unha nova balsa de auga na zona das Lameiras, ó carón da que xa existía. Esta nova balsa, de algo máis de cen mil litros de capacidade, tenta cubrir parte das necesidades de auga que se manifestan cada vez que o lume ataca os nosos montes.

Boca de Rego

Patrimonio paraliza o proxecto de instalación de bocas de rego.

A proposta de instalación de bocas de rego presentada pola Comunidade de Montes o pasado mes de novembro no Concello de Toén, foi rexeitada por Patrimonio amparándose no plan de protección que afecta ó casco vello de Moreiras.

Reforestación nas Erdas

A Comunidade de Montes ten previsto levar a cabo labores de limpeza e reforestación nas zonas de As Erdas, Os Campos e na zona situada entre o  campo de fútbol de A Costoira e a carretera de Moreiras a Trelle.

Comunal Moreiras-Trelle

Clasificación do monte (2020)

Vista a premura de Medio Rural por documentar a cesión dos terreos anexos ó espazo que ocupa o psiquiátrico,  a Comunidade de Montes e a Dirección Provincial desta Consellería chegaron ó acordo de presentar unha proposta de clasificación para ditos terreos, e retirar a xa presentada, que contemplaba a clasificación de todo o comunal non clasificado.

Asamblea 19-07-2020

Asemblea da Comunidade de Montes

A Comunidade de montes veciñais en man común Moreiras Trelle celebrou o pasado sábado día 19 unha asemblea extraordinaria na que se presentaron e debatiron os proxectos elaborados por a Xunta Directiva para este ano 2020. A participación superou con creces a de asembleas anteriores (exceptuando a do pasado mes de marzo) o que pon […]

Boca de Rego

Proxecto de instalación de bocas de rego

A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Moreiras-Trelle está a desenvolver un proxecto de instalación de bocas de rego en diferentes puntos de Moreiras e Trelle.

Solicitude de aproveitamento do monte comunal

Por respeto a todos, si queres realizar calquera aproveitamento do monte comunal solicitao.

A Comunidade de Montes denunciará a toda persoa que corte no comunal sin permiso.

Como xa se anunciou durante a celebración da última Asemblea Xeral a Comunidade de Montes en Man Común Moreiras-Trelle denunciará a toda persoa que atope cortando leña no monte comunal sen permiso previo,

A Asemblea Extraordinaria négase a cambiar a etiqueta do psiquiátrico

Por oito votos de diferencia, a Asemblea Extraordinaria da Comunidade de Montes en Man Común de Moreiras-Trelle, celebrada o pasado sábado, día 23 de novembro, decidiu non conceder o cambio de etiqueta que solicitaba o Sergas para ceder os terreos e instalacións do psiquiátrico a Aspanas Termal.

Asemblea Extraordinaria – Novembro 2013

O sábado, día 23 de novembro, a Comunidade de Montes en man común Moreiras-Trelle celebrará unha nova asemblea para decidir cal será o futuro de dos terreos do psiquiátrico.

A Asemblea Extraordinaria de Comuneiros acaba sen acordo.

A pesares de que a prensa fala, de forma xeralizada, dun veto por parte dos comuneiros de Moreiras e Trelle á proposta do Sergas de ceder …

O proxecto de Aspanas folla a folla

Presentámosvos o proxecto que Aspanas Termal propón para os terreos do psiquiátrico es que veñen avalados por o SERGAS.

Como a maioria de vos sabedes, a Xunta de Comuneiros critica a falta receptividade do Servizo Galego de Saude, que negociou a espaldas dos propietarios dos terreos e se negou en redondo a aceptar todas e cada unha das peticións dos comuneiros.

Asemblea Extraordinaria de Comuneiros

A Comunidade de Montes en Man Común de Moreiras-Trelle vén de convocar unha Asemblea Xeral Extraordinaria para o día un de xuño.

Moreiras e os terreos do psiquiátrico.

Hai algúns días que a prensa presta ao noso pobo máis atención da que é habitual, a razón hai que buscala nos terreos do psiquiátrico.