COVID-19 – Recomendacións da OMS para protexerse do virus

Covid19

Ante as dimensións que está a tomar o contaxio do Covid-19, desde a Organización Mundial da Saúde (OMS) difundíronse unha serie de recomendacións para protexerse do coronavirus, entre elas lavarse as mans, evitar lugares públicos con gran afluencia ou non realizar viaxes se se ten tose ou febre.

Unha persoa pode contraer a COVID-19 por contacto con outra que estea infectada polo virus. A enfermidade pode propagarse de persoa a persoa a través das gotículas procedentes do nariz ou a boca que saen despedidas cando unha persoa infectada tose ou exhala. Estas gotículas caen sobre os obxectos e superficies que rodean á persoa, de modo que outras persoas poden contraer a COVID-19 se tocan estes obxectos ou superficies e logo tócanse os ollos, o nariz ou a boca. Tamén poden contaxiarse se inhalan as gotículas esparexidas por unha persoa con COVID-19 ao toser ou exhalar. Por iso é importante manterse a máis de 1 metro de distancia dunha persoa que se atope enferma.

A OMS está a colaborar estreitamente con expertos mundiais, gobernos e asociados para ampliar rapidamente os coñecementos científicos sobre este novo virus, rastrexar a súa propagación e virulencia e asesorar aos países e as persoas sobre as medidas para protexer a saúde e previr a propagación do brote. Neste sentido, desde a OMS recoméndanse estas medidas de proteccón básicas:

 

Lavarse as mans con frecuencia
Lávese as mans con frecuencia cun desinfectante de mans a base de alcol ou con auga e xabón.
Por que? Lavarse as mans cun desinfectante a base de alcol ou con auga e xabón mata o virus se este está nas súas mans

 

Adopte medidas de hixiene respiratoria
Ao toser ou estornudar, cúbrase a boca e o nariz co cóbado flexionado ou cun pano; tire o pano inmediatamente e lávese as mans cun desinfectante de mans a base de alcol, ou con auga e xabón.
Por que? Ao cubrir a boca e o nariz durante a tose ou o estornudo evítase a propagación de xermes e virus. Se vostede estornuda ou tose cubríndose coas mans pode contaminar os obxectos ou as persoas aos que toque.

 

Manteña o distanciamento social
Manteña polo menos 1 metro de distancia entre vostede e as demais persoas, particularmente aquelas que tosan, estornuden e teñan febre.
Por que? Cando alguén cunha enfermidade respiratoria, como a infección polo 2019-nCoV, tose ou estornuda, proxecta pequenas gotículas que conteñen o virus. Se está demasiado preto, pode inhalar o virus.

 

Evite tocarse os ollos, o nariz e a boca
Por que? As mans tocan moitas superficies que poden estar contaminadas co virus. Se se toca os ollos, o nariz ou a boca coas mans contaminadas, pode transferir o virus da superficie a se mesmo.

 

Se ten febre, tose e dificultade para respirar, solicite atención médica a tempo
Indique á súa prestador de atención de saúde se viaxou a unha zona na que se notificou a presenza do 2019-nCoV, ou se tivo un contacto próximo con alguén que viaxase desde algunha rexión de especial risco de contaxio e teña síntomas respiratorios.
Por que? Sempre que teña febre, tose e dificultade para respirar, é importante que busque atención médica de inmediato, xa que devanditos síntomas poden deberse a unha infección respiratoria ou a outra afección grave. Os síntomas respiratorios con febre poden ter diversas causas, e dependendo dos seus antecedentes de viaxes e circunstancias persoais, o 2019-nCoV podería ser unha delas.

 

Se ten vostede síntomas respiratorios leves e ningún antecedente de viaxe a unha rexión de risco
Se ten síntomas respiratorios leves e non ten antecedentes de viaxes a unha rexión de risco, practique coidadosamente unha hixiene respiratoria e de mans básica e quede en casa ata que se recupere, se é posible.

 

Como precaución xeral, adopte medidas xerais de hixiene cando visite mercados de animais vivos, mercados de produtos frescos ou mercados de produtos animais
Lávese periodicamente as mans con xabón e auga potable despois de tocar animais e produtos animais; evite tocarse os ollos, o nariz ou a boca coas mans, e evite o contacto con animais enfermos ou produtos animais en mal estado. Evite estritamente todo contacto con outros animais no mercado (por exemplo, gatos e cans rueiros, roedores, aves, morcegos). Evite o contacto con refugallos ou fluídos de animais posiblemente contaminados que se atopen no chan ou en estruturas de tendas e mercados.

 

Evite o consumo de produtos animais crus ou pouco cociñados
Manipule a carne crúa, o leite e os órganos de animais con coidado, a fin de evitar a contaminación cruzada con alimentos crus, con arranxo ás boas prácticas sobre inocuidad dos alimentos.

Igrexa de San Pedro de Moreiras

Construída no século XVIII,  destaca pola súa fachada de traza renacentista rematada por dúas torres desiguais unidas por unha balaustrada.

“Toda a andaina é unha gozada”

Os andaríns buscamos camiños axeitados, non cortalumes nen asfalto, queremos bosques autóctonos e gústanos comer ben.

A miña aldea

Parece ser que  Valentín Lamas Carvajal tiña dous amigos moi queridos en Moreiras, o abade don Ángel Varela e o mestre Freire , dous amigos aos que visitaba con frecuencia.

“Cando xogas con un concepto como é a solidariedade, as posibilidades de éxito son grandes”

Entrevista con Juan Canal, impulsor primeiro do proxecto Toén Solidario.

© Asociación de Veciños de Moreiras
Bretema Digital Studio - Diseño Web
Brétema Digital Studio