Asociación de Veciños de Moreiras
Asociación de Veciños de Moreiras
Asociación de Veciños de Moreiras
Asociación de Veciños de Moreiras

A Xunta Directiva acordou por maioria establecer unha cota de 25 euros para a cesión do baixo da Casa da Cultura para a celebración de festas privadas ou actos alleos a Asociación ou entidades colaboradoras. Esta cota deberá ser entregada á hora de solicitar as instalacións, non aceptándose peticións a través doutros medios.

Os formularios de solicitude  poden descargarse a través diste enlace

Contactar por e-mail Conta da Asociación de Veciños de Moreiras en Facebook Conta da Asociación de Veciños de Moreiras en Twitter Seguir por rss