Novidades respecto ó uso do baixo da Casa da Cultura para festas privadas.

7 marzo, 2018

Debido a diversas infraccións dos termos de uso do baixo da Casa da Cultura, a Xunta Directiva acordou por maioria establecer unha cota de 25 euros para a súa  cesión para a celebración de festas privadas ou actos alleos a Asociación ou entidades colaboradoras.

Esta cota, que estará destinada á limpeza do baixo*,  deberá ser entregada  co impreso de solicitude.

Non se aceptarán peticións a través doutros medios.
 
 
 OBSERVACIÓNS:
(*) Non inclue a limpeza de menaxe de cociña.

Os formularios de solicitude  poden descargarse a través diste enlace