Qué é e sobre que trata a sustentabilidade.

A sustentabilidade e o desenvolvemento sustentable son dous termos que soan cada vez con máis frecuencia e están a se vincular a ámbitos cada vez máis amplos, estás de acordo?

Este feito fai que, quizá, resulte un pouco complexo saber sempre a que nos estamos referindo cando os utilizamos e, por este motivo, hoxe queremos traerche unha definición de sustentabilidade e varios conceptos asociados que por sorte! ouvirás cada día máis. Acompáñasnos?

Definición de sustentabilidade: de qué estamos a falar?

A sustentabilidade refírese, por definición, á satisfacción das necesidades actuais sen comprometer a capacidade das xeracións futuras de satisfacer as súas, garantindo o equilibrio entre crecemento económico, coidado do medio ambiente e benestar social. De aquí nace a idea do desenvolvemento sustentable, como aquel modo de progreso que mantén ese delicado equilibrio hoxe, sen pór en perigo os recursos do mañá. Non debemos esquecernos do futuro!

De aquí podemos extraer varios conceptos máis, como a definición de sustentabilidade ambiental, que é aquela que pon o acento en preservar a biodiversidade sen ter que renunciar ao progreso económico e social; a sustentabilidade económica, que se encarga de que as actividades que buscan a sustentabilidade ambiental e social sexan rendibles, e a sustentabilidade social, que busca a cohesión da poboación e unha estabilidade da mesma.

En definitiva, a sustentabilidade e o desenvolvemento sustentable funcionan seguindo o principio de que non se poden esgotar os recursos dispoñibles de forma indiscriminada, hai que protexer os medios naturais e todas as persoas deben ter acceso ás mesmas oportunidades.

O desenvolvemento sustentable a nivel económico e ambiental

O desenvolvemento sustentable debe plantar cara a grandes problemas a nivel global que deben solucionarse se realmente queremos conseguir unha sociedade máis sustentable: por exemplo, o efecto invernadoiro ou a destrución da capa de ozono en termos ambientais, o acceso á auga potable ou a superpoblación en termos sociais.

A nivel económico

En canto á economía, sería de interese empezar a utilizar diferentes indicadores macroeconómicos de carácter social e ecolóxico para avaliar se as empresas son, ademais de rendibles, sustentables. Referímonos a indicadores como a porcentaxe do seu transporte que realizan de modo sustentable, a porcentaxe de enerxías renovables que utilizan, a superficie de terra que explotan de modo sustentable, por citar algúns exemplos. Desta maneira, o sistema económico mundial empezaría a basearse nun crecemento que tivese en conta como este afecta tanto á sociedade como ao medioambiente, o cal non sucede co indicador actual (o PIB).

Este indicador marca o valor da produción dun país e, por tanto, réxese segundo a idea de que canto maior sexa a produción, máis riqueza haberá. Con todo, nesta medida estatística non se teñen en conta moitísimas variantes como as que che comentabamos antes, o cal está a supor un colapso para o planeta. Non o perdamos de vista!

Un gran exemplo de como a economía sustentable pode axudar a mellorar as cidades e a crear emprego é a cidade de Güssing, en Austria: hoxe en día, cobre máis do 50% da enerxía que necesita con enerxías renovables e pasou de ser unha das cidades máis pobres a converterse nun lugar cunha gran proxección de futuro, que aspira a ser totalmente autosustentable.

A nivel ambiental

A necesidade de apostar dunha forma definitiva polas enerxías renovables é outro dos grandes problemas aos que se enfronta a sustentabilidade: o consumo de enerxías tradicionais, como o petróleo, está a supor un desgaste ambiental que moi pronto será irreversible. Permitiremos que as xeracións vindeiras sufran as consecuencias?

Aínda así, o primeiro obxectivo que ten que alcanzar a sustentabilidade é conseguir crear unha conciencia global: debemos entender, dunha vez por todas, que vivimos nun planeta interconectado, que as nosas accións afectan aos demais e que as decisións que non tomemos hoxe repercutirán sobre os nosos fillos e fillas mañá. Aínda estamos a tempo, pero cada minuto conta!

Neste sentido, destaca o proxecto Barcelona Smart City que, na categoría de Barcelona+sustentable, creou un mapa colaborativo onde se agrupan todas as iniciativas sustentables da cidade. Unha ferramenta máis que interesante para non perder de vista todas as iniciativas que se están levando a cabo.

Sustentabilidade desde o teu fogar

Ouviches algunha vez falar das casas sustentables? Constrúense tendo en conta diferentes factores, como a súa orientación, a enerxía que utiliza (sobre todo solar), os espazos abertos que inclúe e como está illada para evitar a perda de enerxía. Todas estas melloras fan que aforre enerxía e que sexa menos contaminante, e son obras de sustentabilidade que che podes expor facer a longo prazo para contribuír ti mesmo á saúde do planeta.

Fonte: Oxfam Intermon.

Igrexa de San Pedro de Moreiras

Construída no século XVIII,  destaca pola súa fachada de traza renacentista rematada por dúas torres desiguais unidas por unha balaustrada.

“Toda a andaina é unha gozada”

Os andaríns buscamos camiños axeitados, non cortalumes nen asfalto, queremos bosques autóctonos e gústanos comer ben.

A miña aldea

Parece ser que  Valentín Lamas Carvajal tiña dous amigos moi queridos en Moreiras, o abade don Ángel Varela e o mestre Freire , dous amigos aos que visitaba con frecuencia.

“Cando xogas con un concepto como é a solidariedade, as posibilidades de éxito son grandes”

Entrevista con Juan Canal, impulsor primeiro do proxecto Toén Solidario.

© Asociación de Veciños de Moreiras
Bretema Digital Studio - Diseño Web
Brétema Digital Studio