Asociación de Veciños de Moreiras
Asociación de Veciños de Moreiras
Asociación de Veciños de Moreiras
Asociación de Veciños de Moreiras

Para solicitar ó baixo da Casa da Cultura para a  realización de actividades alleas á Asociación de Veciños debes pulsar sobre este enlace e imprimir, e cubrir  a folla de solicitude.

Feito esto, debes entregar a solicitude a calquera dos membros da Asociación e ingresar o importe correspondente a limpeza posterior do local (25 €), na conta da Asociación -> ES98 0081 2167 8800 0600 6511.

Non se considerarán as solicitudes que non cumplan estes dous requisitos nin as que sexan presentadas sen a antelación estipulada nas cláusulas de cesión.

Contactar por e-mail Conta da Asociación de Veciños de Moreiras en Facebook Conta da Asociación de Veciños de Moreiras en Twitter Seguir por rss