Asociación de Veciños de Moreiras
Asociación de Veciños de Moreiras
Asociación de Veciños de Moreiras
Asociación de Veciños de Moreiras

Para solicitar ó baixo da Casa da Cultura para a  realización de actividades alleas á Asociación de Veciños debes  pulsar sobre este enlace e imprimir, e cubrir  a folla de solicitude.

Feito esto, debes entregar as duas follas, xunto co importe correspondente a limpeza posterior do local (25 €), a calquera dos membros da Asociación.

Contactar por e-mail Conta da Asociación de Veciños de Moreiras en Facebook Conta da Asociación de Veciños de Moreiras en Twitter Seguir por rss