Asociación de Veciños de Moreiras
Asociación de Veciños de Moreiras
Asociación de Veciños de Moreiras
Asociación de Veciños de Moreiras

Para solicitar o salón de actos da Casa da Cultura para realización de actividades alleas á Asociación de Veciños debes  pulsar sobre este enlace e imprimir, e cubrir  a folla de solicitude. Tamén deberás firmar este anexo de condicións. Feito esto, debes entregar as duas follas a calquera dos membros da Asociación ou introducila no buzón de correo situado na fachada da Casa da Cultura.

Contactar por e-mail Conta da Asociación de Veciños de Moreiras en Facebook Conta da Asociación de Veciños de Moreiras en Twitter Seguir por rss