Convocada unha Asamblea Xeral Extraordinaria

23 abril, 2013

De acordo co disposto nos artigos 17 e 20 dos vixentes Estatutos desta Asociación, convócase a todos os socios a unha Asemblea Xeral Extraordinaria que se celebrará o sábado, día 4 de maio, ás 18:00 horas en primeira convocatoria e ás 18:30 horas en segunda e última no salón de actos da Casa de Cultura de Moreiras.

ORDE DO DÍA:
Aprobación cotas socios ano 2013

Conforme ao disposto no artigo 18 dos Estatutos, para celebrar a Asemblea en primeira convocatoria bastará coa presenza da metade máis un dos socios, mentras que en segunda convocatoria, poderá celebrarse calquera que sexa o número de asistentes.

Moreiras 19 de abril de 2013

O Presidente
Jorge Sotelo Arce