Politica de privacidade e protección de datos persoais

Finalidade da Política de Privacidade e Protección de Datos Persoais
Nosa política de privacidade e protección de datos persoais ten por obxecto dar a coñecer o modo en que obtemos, tratamos e protexemos os datos persoais que facilites ou recollamos a través do noso sitio web moreiras.org por medio de formularios e/ou cookies para que poidas decidir libre e voluntariamente se desexas que os tratemos.

O Sitio web é titularidade da Asociación de Veciños de Moreiras . Para máis información consulta o Aviso Legal e ás Condicións de Uso

Neste documento informamos do tratamento da información que obtemos a través do Sitio web pero non é aplicable á que poida ser obtida por terceiros noutras páxinas web, mesmo se éstas atópanse enlazadas polo Sitio web.

Lembrámosche a importancia de ler esta Política de Privacidade e Protección de Datos Persoais en cada unha das ocasións en que vaias utilizar o Sitio web, xa que esta pode sufrir modificacións.

Quen é o Responsable do tratamento dos teus datos persoais?
A Asociación de Veciños de Moreiras, con domicilio en Alcantre s/n Moreiras, Ourense, España. Dirección correo electrónico: asociacion@moreiras.org

Para que utilizamos os teus datos persoais?
Para xestionar a túa navegación a través do Sitio web conforme á Política de cookies que podes consultar aquí.
Para as finalidades e coa legitimación que se indiquen en cada un dos formularios de recollida de datos persoais do Sitio web.

Tratamos os teus datos persoais con absoluta confidencialidade, comprometéndonos a gardar secreto respecto dos mesmos e garantindo o deber de gardalos adoptando todas as medidas necesarias que eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo coas obrigacións legais que nos aplican como responsables do tratamento dos seus datos persoais.

Temos implementados e mantemos os máis altos niveis de seguridade esixidos pola lexislación para protexer os teus datos de carácter persoal fronte a perdas fortuítas e accesos, tratamentos ou revelacións non autorizados, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están expostos.

Enviarémosche comunicacións comerciais?
Non.

Durante canto tempo conservaremos os teus datos?
Durante o tempo que indique o formulario que, no seu caso, presentémosche para facilitar os teus datos persoais, así como o prazo sinalado na Política de cookies

A quen comunicaremos os teus datos?
Non cederemos os teus datos persoais a terceiros, salvo que esteamos obrigados por unha lei ou que ti o consintas.

Cando sexa necesario o teu consentimento para comunicar os teus datos persoais a terceiros, nos formularios de recollida de datos informarémosche da finalidade do tratamento, dos datos obxecto de comunicación así como da identidade ou sectores de actividade dos posibles cesionarios dos teus datos persoais.

Utilizamos cookies neste website?
No noso Sitio web utilizamos unha tecnoloxía denominada ?cookies?. Para máis información detallada sobre como utiliza o noso Siutio Web as cookies consulta a Política de Cookies

Ligazóns a outras Páxinas Web
O Sitio web pode conter ligazóns a outras páxinas web. Ten en conta que moreiras.org non é responsable da privacidade e o tratamento de datos persoais doutras páxinas web. Este documento de Política Privacidade e Protección de Datos Persoais aplícase exclusivamente á información que se solicita no Sitio web. Recomendámosche que leas o políticas tratamento de datos persoais doutras páxinas web coas que ligazóns desde o noso Sitio web ou que visites de calquera outro modo. Así mesmo, poderás obter máis información sobre a nosa política de ligazóns no noso Aviso Legal

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?
Acceso:
Poderás consultar os teus datos persoais incluídos nos nosos ficheiros.

Rectificación:
Poderás modificar os teus datos persoais cando sexan inexactos

Supresión:
Poderás solicitar a eliminación dos teus datos persoais

Oposición:
Poderás solicitar que non se traten os teus datos persoais

Limitación do tratamento:
Poderás solicitar a limitación ao tratamento dos teus datos nos seguintes casos:

Mentres se comproba a impugnación da exactitude dos teus datos.
Cando o tratamento é ilícito, pero opóñasche á supresión dos teus datos.
Cando non necesitemos tratar os teus datos pero ti necesítelos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
Cando che opuxeches ao tratamento dos teus datos para o cumprimento dunha misión en interese público ou para a satisfacción dun interese lexítimo, mentres se verifica se os motivos lexítimos para o tratamento prevalecen sobre os teus.
Portabilidade (Dispoñible a partir do 25 de maio de 2018):
Poderás recibir, en formato electrónico, os datos persoais que nos facilitaches, así como a transmitilos a outra entidade

Canles de atención:
e-mail: asociacion@moreiras.org

Se consideras que non tratamos os teus datos persoais de acordo coa normativa, podes contactar connosco a través da dirección asociacion@moreiras.org

Non obstante, tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)

Para exercitar os teus dereitos, acompaña á túa solicitude unha copia do teu DNI ou documento equivalente acreditativo da túa identidade.

O exercicio destes dereitos é gratuíto.

Así mesmo, en calquera momento, podes retirar o consentimento prestado sen que iso afecte á licitud do tratamento enviando a túa solicitude á dirección asociacion@moreiras.org. Lembra acompañar á túa solicitude unha copia do teu DNI ou documento equivalente acreditativo da túa identidade.

Igrexa de San Pedro de Moreiras

Construída no século XVIII,  destaca pola súa fachada de traza renacentista rematada por dúas torres desiguais unidas por unha balaustrada.

“Toda a andaina é unha gozada”

Os andaríns buscamos camiños axeitados, non cortalumes nen asfalto, queremos bosques autóctonos e gústanos comer ben.

A miña aldea

Parece ser que  Valentín Lamas Carvajal tiña dous amigos moi queridos en Moreiras, o abade don Ángel Varela e o mestre Freire , dous amigos aos que visitaba con frecuencia.

“Cando xogas con un concepto como é a solidariedade, as posibilidades de éxito son grandes”

Entrevista con Juan Canal, impulsor primeiro do proxecto Toén Solidario.

© Asociación de Veciños de Moreiras
Bretema Digital Studio - Diseño Web
Brétema Digital Studio