Clasificación do monte (2020)

Comunal Moreiras-Trelle

Vista a premura de Medio Rural por documentar a cesión dos terreos anexos ó espazo que ocupa o psiquiátrico,  a Comunidade de Montes e a Dirección Provincial desta Consellería chegaron ó acordo de presentar unha proposta de clasificación para ditos terreos, e retirar a xa presentada, que contemplaba a clasificación de todo o comunal non clasificado.

Con esta medida, pretendemos favorecer a inmediata posta en marcha das obras do centro integral contra incendios, que doutro xeito poderían verse afectadas pola demora dun proceso de clasificación máis longo que, sen dúbida, afectaría ás inversións previstas para o ano 2021.

Posteriormente, presentarase de novo un proxecto de clasificación para o resto do monte comunal. 

 

Igrexa de San Pedro de Moreiras

Construída no século XVIII,  destaca pola súa fachada de traza renacentista rematada por dúas torres desiguais unidas por unha balaustrada.

“Toda a andaina é unha gozada”

Os andaríns buscamos camiños axeitados, non cortalumes nen asfalto, queremos bosques autóctonos e gústanos comer ben.

A miña aldea

Parece ser que  Valentín Lamas Carvajal tiña dous amigos moi queridos en Moreiras, o abade don Ángel Varela e o mestre Freire , dous amigos aos que visitaba con frecuencia.

“Cando xogas con un concepto como é a solidariedade, as posibilidades de éxito son grandes”

Entrevista con Juan Canal, impulsor primeiro do proxecto Toén Solidario.

© Asociación de Veciños de Moreiras
Bretema Digital Studio - Diseño Web
Brétema Digital Studio