Nova balsa de auga

1 julio, 2021

Balsa das Lameiras

Co financiamento da Consellería de Medio Rural, a Comunidade de Montes habilitou unha nova balsa de auga na zona das Lameiras, ó carón da que xa existía. Esta nova balsa, de algo máis de cen mil litros de capacidade, tenta cubrir parte das necesidades de auga que se manifestan cada vez que o lume ataca os nosos montes.

Este tipo de infraestructuras é de gran importancia para o traballo de loita contra os incendios forestais xa que permiten asociar a máxima eficacia técnica e económica nas labores de extinción de incendios forestais.