Nova balsa de auga

Balsa das Lameiras

Co financiamento da Consellería de Medio Rural, a Comunidade de Montes habilitou unha nova balsa de auga na zona das Lameiras, ó carón da que xa existía. Esta nova balsa, de algo máis de cen mil litros de capacidade, tenta cubrir parte das necesidades de auga que se manifestan cada vez que o lume ataca os nosos montes.

Este tipo de infraestructuras é de gran importancia para o traballo de loita contra os incendios forestais xa que permiten asociar a máxima eficacia técnica e económica nas labores de extinción de incendios forestais.

Igrexa de San Pedro de Moreiras

Construída no século XVIII,  destaca pola súa fachada de traza renacentista rematada por dúas torres desiguais unidas por unha balaustrada.

“Toda a andaina é unha gozada”

Os andaríns buscamos camiños axeitados, non cortalumes nen asfalto, queremos bosques autóctonos e gústanos comer ben.

A miña aldea

Parece ser que  Valentín Lamas Carvajal tiña dous amigos moi queridos en Moreiras, o abade don Ángel Varela e o mestre Freire , dous amigos aos que visitaba con frecuencia.

“Cando xogas con un concepto como é a solidariedade, as posibilidades de éxito son grandes”

Entrevista con Juan Canal, impulsor primeiro do proxecto Toén Solidario.

© Asociación de Veciños de Moreiras
Bretema Digital Studio - Diseño Web
Brétema Digital Studio