Proxecto de instalación de bocas de rego

15 mayo, 2020

Boca de Rego

A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Moreiras-Trelle está a desenvolver un proxecto de instalación de bocas de rego en diferentes puntos de Moreiras e Trelle. O obxectivo de dito proxecto é reducir ó mínimo o risco derivado da inaccesibilidade do equipo convencional contra incendios a diferentes puntos das duas parroquias.

A intención da Comunidade de Montes é finalizar iste proxecto no ano en curso, ainda que, por mor das circunstancias derivadas da pandemia que estamos a sufrir, somos conscientes de que o plazo pode ampliarse.