Compostaxe – I

A compostaxe é unha técnica que imita á natureza para transformar -de forma máis acelerada- todo tipo de restos orgánicos.